Čo robiť, keď máte teplotu?

Použitie navlhčenej špongie

Zvlhčujte telo špongiou namočenou do studenej vody. Špongiou pretrite celé telo.

Vodu môžete nahradiť alkoholom, ale postupujte opatrne. Alkohol sa síce odparuje rýchlejšie ako voda, ale pre choréro môže znamenať aj podráždenie pokožky. Navyše hrozí nebezpečenstvo, že sa pacient nadkýcha alkoholových výparov alebo bude alkohol absorbovať prostredníctvom pokožky.