Ako si správne merať teplotu?

Aj keď sa za normu považuje 36,7 º C, nejde o absolútnu hodnotu. Normálna teplota sa individuálne líši a pohybuje sa v závislosti na dennej alebo nočnej hodine. Teplotu môže ovplyvniť aj príliš teplé oblečenie, nálada alebo fyzická námaha.

Ak máte teplotu 37,5 º C až 37,9 ° C, ide o zvýšenú teplotu o viac ako 1 ° C nad normu. Ak teplomer ukáže 38,5 º C, tak máte horúčku. Uvedené hodnoty sa týkajú meraní v podpazuší. Ak sa teplota meria v konečníku, získané hodnoty sú v priemere o 0,5 º C vyššia.

Prehľad:

 • od 36,5 do 37,0 ° C – priemerná telesná teplota
 • od 37,5 do 38,0 ° C – zvýšená teplota (nazýva sa subfebrilita)
 • od 38,0 do 39,5 ° C – ľahká horúčka
 • nad 39,5 º C – vysoká horúčka

 

Zásady správneho merania teploty:

 • Prv ako použijete sklený ortuťový teplomer, chyťte ho za horný koniec (nie za nádržku s ortuťou) a sklepte otruťový stĺpec na hodnotu nižšiu ako 36 stupňov.
 • Ak si meriate teplotu v ústach, musíte počkať aspoň 30 minút po jedle, pití alebo faječení. Tieto činnosti vyvolávajú zmeny teploty v ústnej dutine.
 • Pri meraní teploty v ústach zmiestnite teplomer pod jazyk do jedného z „bočných vreciek“, a nie do prostriedku. V týchto vreckách sú cievy bližšie pri povrchu, takže nameraná teplota sa bude približovať k tzv. hĺbkovej telesnej teplote.
 • Teplomer nepridŕžajte zubami, ale perami. Dýchajte radšej nosom ako ústami – aj to vplýva na výšku nameranej teploty. Teplotu by ste si mali merať aspoň 3 minúty, ideálne je 5-7 minút.
 • Ak meriate teplotu malému dieťaťu v konečníku, držte ho na kolenách alebo ho jednou rukou pridŕžajte za zadoček, aby sa nehýbalo. Koniec teplomeru jemne natrite vazelínou a opatrne vsuňte do konečníka približne do hĺbky 2,5 cm. Nikdy to nerobte nasilu! Sĺpec ortuti začne stúpať už po niekoľkých sekundách. Keď sa ustáli, čo zvyčajne trvá 1-2 minúty, teplomer vyberte.
 • Ak teplomer praskne v ústach alebo v konečníku, nejdo o žiadnu katastrofu. Ortuť v takom množstve nepôsobí ako jed a jedinou nepríjemnosťou spravidla je povrchové poranenie sliznice. Ak sa vám nepodarí odstrániť všetky úlomky, požiadajte o pomoc lekára.
 • Sklený teplomer po použití opláchite studenou mydlovou vodou. Nepoužívajte horúcu vodu a teplomer nenechávajte v blízkosti tepelného zdroja.
 • Pri umývaní neponorte do vody celý teplomer.